NHÀ MÁY SÃN XUẤT TỦ BÁO CHÁY ĐỘC LẬP, HÀNG ĐẦU LIÊN HIỆP ANH 

Được thành lập hơn 25 năm trước đây triết lý cơ bản của Kentec không thay đổi. "Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tuyệt vời của nó, một phạm vi toàn diện và vô địch, chất lượng dịch vụ."


BROCHURE DOWNLOAD
Kentec Brochure 2014 - 2015
  • KENTEC - VES

  • ARGUS SECURITY

  • VESDA - MARINE

  • FIRETRACE

  • FIRE AWAYS INC.

  • Deutz

  • PARAGON